Headons Hållbarhetspolicy

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna tackla de utmaningar inom hållbarhet som vi står inför. Headons vision är att vara framtidens frisörkedja, som verkar för en hållbar utveckling inom branschen och strävar efter minskad klimatpåverkan. Detta är en lång resa och vi har många utmaningar framför oss.

För att kunna driva vår verksamhet med gott samvete, har vi börjat se över de produkter vi säljer och de leverantörer vi jobbar med. Vi har börjat ställa hårdare krav på innehållet i produkterna, men vi tittar även på andra aspekter som förpackningar, sociala värden och innovativa, klimatsmarta lösningar.

Vi arbetar även med att analysera vår egen verksamhet och kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vi vill vara transparenta med vårt arbete och de utmaningar vi står inför. Vi har ett stort arbete framför oss, men vi tar ett steg i taget, mot en mer hållbar verksamhet.


Vårt arbete ute på salongerna

På Headon arbetar vi aktivt med att minska vårt klimatavtryck på alla våra salonger. Samtliga anställda på Headon förbinder sig till att arbeta klimatsmart och vi strävar efter att miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten.

 

På de salonger där vi själva kan välja vår elleverantör har vi givetvis grön el. Vi byter inte ut fullt fungerande elverktyg, men vid nya inköp försöker vi alltid att välja de mest klimatsmarta alternativen, utan att tumma på kvaliteten.

 

För att minska vår vattenförbrukning har vi börjat installera snålspolande kranar, målet är att samtliga salonger ska ha snålspolande kranar 2021.

 

Flertalet produkter som används i frisörbranschen betecknas som farligt avfall och påverkar miljön negativt. På Headon har vi därför strikta rutiner för att minimera rester från kemiska behandlingar. All färg- och blekningsrester samlas upp i kemiska kärl och hämtas av Sysav för korrekt hantering och destruktion. Metallbehållare och foliepapper sorteras och återvinns, liksom papper, plast och glas. Vi returnerar givetvis även våra tonerpatroner för återvinning.

 

Samtliga av Headons salonger har slutat använda tvättmedel till förmån för så kallade tvättägg, vilka är betydligt mer miljövänliga. Vi använder enbart miljömärkta sköljmedel.

 

Om du köper produkter hos oss kommer du alltid att få frågan om du behöver en påse. Behöver du en påse till dina produkter kommer dessa att packas i en klimatneutral papperspåse. Vi håller för närvarande på att ta fram en ny påse i non-wovenmaterial, som håller längre än våra nuvarande papperspåsar och därmed kan användas och återanvändas betydligt längre.

 

Vi försöker alltid att göra medvetna och klimatsmarta val i alla inköp till salongerna, även vid renoveringar och nyetableringar. Vi återvinner gärna material och inredning och hittar nya användningsområden för dessa.

 

Headons absolut viktigaste resurs är vår personal och vi strävar alltid efter att arbetsmiljön ska vara den absolut bästa. Vi prioriterar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och därför har all personal på Headon betald lunch, tre extra semesterdagar per år och betald ledighet på helgdagar. Vi erbjuder givetvis även friskvård till samtliga anställda. Vi utför löpande utvärderingar och renoveringar för att förbättra ljud- och ljuskvalitet samt ventilation ute på salongerna.


Våra samarbeten

Genom åren har Headon samarbetat med flertalet organisationer. Vi har ofta deltagit vid event där vi klippt hemlösa och utsatta i Malmö och vi har även ett pågående samarbete med Barnfonden sedan 2016.

Headon har valt att göra en långsiktig satsning tillsammans med Barnfonden och fokusera på att stödja ett projekt under flera år. Under de tre första åren med Barnfonden startade vi ett projekt i med en grundskola i Uganda. Under dessa tre år samlade vi ihop 456 459 kronor till Nankandula-skolan. Alla kunder som har klippt sig, fått behandling eller köpt produkter under insamlingsdagarna har bidragit till projektet på Nankandula-skolan. Under 2020 kommer Headon tillsammans med Barnfonden att gå in i ett nytt projekt, den här gången i Indien.

 

Här kan ni läsa mer om Headons arbete med Barnfonden.