logo

Arbetet är igång!

 

Arbetet med att borra brunnen är i full gång och de nödvändiga hydrologiska undersökningarna är genomförda.  Vatten kommittén, som kommer att ansvara för driften av brunnen, har blivit utsedd och utbildad. Sju medlemmar ingår i kommittén och de har fått lära sig vikten av rent vatten och sanitet. Men även hur de rent konkret skall ta hand om brunnen och eventuellt laga den. Borrningen är snart klar och de förväntar sig att ett fungerande hål kommer att vara klart i slutet av november. Biblioteksförberedelserna är även i full gång och byggnationen av biblioteket startar på måndag den 14 november. Barnen  är mycket exalterade och glada över allt som händer på deras skola. De ser verkligen fram emot att snart få både rent vatten och ett bibliotek.